Vestavba teplovodní krbové vložky Hoxter

Vestavba teplovodní krbové vložky Hoxter do stávajícího krbu, doinstalovaná akumulační nádoba a nadřazená regulace pro řízené spalování a ekvitermní řízení teploty topné vody. Použito originální schéma zapojení MISTR TOPIČ. Stavba fotografována v rozestavěnosti.