Kombinace tepelných zdrojů

Technická místnost s akumulační nádobou, instalovaným tepelným čerpadlem Acond a teplovodním krbem Hoxter. Kombinace ohřevu užitkové vody a topné vody z obou zdrojů, celé regulované pomocí nadřazené regulace Timpex, zajišťující řízené spalování a regulaci celého systému vč. ekvitermního řízení. Použito originální schéma zapojení MISTR TOPIČ.