Nejsou tak dávno doby, kdy byla tendence krby a kamna používat jako hlavní, nebo významné zdroje tepla. V současné době jsou požadavky na topné celky velmi, nebo i z cela odlišné. Tato změna je dána tlakem na snižování tepelných ztrát domů až na úroveň nízkoenergetických a pasivních domů. Kamna, jako estetický doplněk dnes do svého domu, ale volí téměř každý. Jejich instalací si pak uživatel vytváří poměrně velký energetický problém se vznikajícím přebytkem tepla. Akumulace přebytečného tepla a jeho využití kdekoliv, kde je to v daný moment třeba, nebo přesun jeho využití v čase, je jednou ze základních domén ENERGETICKÉ ZÁKLADNY.

ENERGETICKÁ ZÁKLADNA je jedinečným produktem, který byl vyvinut společnosti Mistr TOPIČ. Základní myšlenkou tohoto systému je, nabídnout jejímu uživateli možnost instalace jednoho energetického centra, s možností svobodné volby, jaký zdroj tepla do něho připojí. Velmi zajímavá je i možnost modulového rozšiřování o další zdroje. Systém je hydraulicky i regulačně předpřipraven pro instalaci i mnoha další zdrojů, či spotřebičů, takže jejich připojení k ENERGETICKÉ ZÁKLADNĚ je pak méně nákladné, než je jejich samostatná instalace. Regulační systém pak poskytuje možnost analýz z provozu stávajících zdrojů. To skýtá možnost potřebu instalace dalšího zdroje tepla předem velmi objektivně posoudit.

ENERGETICKÁ ZÁKLADNA je z cela nové a převratné řešení, které kloubí energetické přebytky zdrojů a potřeb tepla, v rámci tepelné obálky domů v jednom energetickém centru. Velmi důmyslně koncipovaná akumulační nádoba, rozdělená do více pracovních prostor, spolu s originálním schématem zapojení a regulačním systémem „šitým“ doslova na míru, pak představuje energetické centrum, kam lze kdykoliv připojit jiný zdroj vytápění (tepelné čerpadlo, solární systém, fotovoltaická elektrárna, plynový kotel, kotel na pelety aj…), bez jakýchkoliv větších úprav stávajícího systému. Všechny zdroje pak spolu velmi dobře spolupracují, nekonkurují si a řadí se sami do provozu podle vlastní efektivity. Společně ohřívají vodu pro celý topný systém, teplou užitkovou vodu, bazén, či skleník. Zásadní je, že systém pracuje zcela samostatně, bez nutnosti složitých uživatelských zásahů a je koncipován tak, aby bylo vyloučeno v maximální míře riziko vzniku poruch, či provozních problémů. Přehled o stavu systému poskytuje barevný přehledový displej, který disponuje i pro toho největšího laika lehce čitelnou grafikou. Pomocí napojení systému na Wi-Fi pak probíhá vzdálený monitoring s možností poskytnutí servisních a poradenských služeb bez nutnosti výjezdu servisního technika. ENERGETICKÁ ZÁKLADNA má univerzální použití od rekreačních chat a penzionů až po nejmodernější pasivní domy a skýtá svému uživateli pocit energetické nevázanosti, svobody a bezpečnosti.

Naše firma MISTR TOPIČ je tvůrcem celého systému a sama provádí i jeho instalace, včetně následného servisu. V současné době jsme schopni instalovat a poskytovat servis v okruhu cca 100 km od Mladé Boleslavi, ale na rozšíření naší působnosti právě pracujeme.

V této realizaci se jedná o ENERGETICKOU ZÁKLADNU, kde jsou instalována teplovodní krbová kamna značky ROMOTOP, tepelné čerpadlo značky NORDLINE. Tepelné čerpadlo zde slouží pouze jako levný zdroj. Kamna i tepelné čerpadlo mohou fungovat samostatně jako hlavní zdroj tepla nebo mohou pracovat současně a vzájemně si pomáhat. Tento systém topí do podlahového topení, do radiátorů a ohřívá užitkovou vodu. Tato ENERGETICKÁ ZÁKLADNA se stará o vytápění domu s tepelnou ztrátou cca 6-7 kW a o ohřev užitkové vody. Základní pilíř ENERGETICKÉ ZÁKLADNY tvoří jako vždy trojnožka – akumulační nádoba MISTR TOPIČ, regulační systém MISTR TOPIČ, který je šitý doslova na míru a originální hydraulické zapojení. Proto je ENERGETICKÁ ZÁKLADNA MISTR TOPIČ v podstatě unikátním systémem. Hlavní je, že systém je stavěn tak, aby byl funkční a uživatel s ním neměl starosti. Také proto, aby uživateli byly poskytovány všechny potřebné informace prostřednictvím přehledového displeje a systém fungoval samostatně s minimální potřebou uživatelských zásahů.

Pin It on Pinterest