Také vám nedá spát myšlenka, jaké vytápění vašeho domu zvolit? Neradi byste udělali nevratnou chybu? Měli byste rádi možnost měnit zdroje vytápění, nebo v budoucnu libovolně modulově připojit jiný zdroj vytápění bez větších úprav stávajícího systému? Chcete mít pocit energetické nevázanosti a bezpečnosti? Řešením je ENERGETICKÁ ZÁKLADNA!

Nejsou tak dávno doby, kdy byla tendence krby a kamna používat jako hlavní, nebo významné zdroje tepla. V současné době jsou požadavky na topné celky velmi, nebo i z cela odlišné. Tato změna je dána tlakem na snižování tepelných ztrát domů až na úroveň nízkoenergetických a pasivních domů. Krb, jako estetický doplněk dnes do svého domu ale volí téměř každý. Jeho instalací si pak uživatel vytváří poměrně velký energetický problém se vznikajícím přebytkem tepla. Akumulace přebytečného tepla a jeho využití kdekoliv, kde je to v daný moment třeba, nebo přesun jeho využití v čase, je jednou ze základních domén ENERGETICKÉ ZÁKLADNY.

Kořeny firmy MISTR TOPIČ sahají až do roku 1994. Témě 25 let zkušeností dalo vzniknout zcela novému výrobku a tím je ENERGETICKÁ ZÁKLADNA. Základní myšlenkou tohoto systému je, nabídnout jejímu uživateli možnost instalace jednoho energetického centra, s možností svobodné volby, jaký zdroj tepla do něho připojí. Velmi zajímavá je i možnost modulového rozšiřování o další zdroje. Systém je hydraulicky i regulačně předpřipraven pro instalaci i mnoha další zdrojů, či spotřebičů, takže jejich připojení k ENERGETICKÉ ZÁKLADNĚ je pak méně nákladné, než je jejich samostatná instalace. Regulační systém pak poskytuje možnost analýz z provozu stávajících zdrojů. To skýtá možnost potřebu instalace dalšího zdroje tepla předem velmi objektivně posoudit.

ENERGETICKÁ ZÁKLADNA je z cela nové a převratné řešení, které kloubí energetické přebytky zdrojů a potřeb tepla, v rámci tepelné obálky domů v jednom energetickém centru. Velmi důmyslně koncipovaná akumulační nádoba, rozdělená do více pracovních prostor, spolu s originálním schématem zapojení a regulačním systémem „šitým“ doslova na míru, pak představuje energetické centrum, kam lze kdykoliv připojit jiný zdroj vytápění (tepelné čerpadlo, solární systém, fotovoltaická elektrárna, plynový kotel, kotel na pelety aj…), bez jakýchkoliv větších úprav stávajícího systému. Všechny zdroje pak spolu velmi dobře spolupracují, nekonkurují si a řadí se sami do provozu podle vlastní efektivity. Společně ohřívají vodu pro celý topný systém, teplou užitkovou vodu, bazén, či skleník. Zásadní je, že systém pracuje zcela samostatně, bez nutnosti složitých uživatelských zásahů a je koncipován tak, aby bylo vyloučeno v maximální míře riziko vzniku poruch, či provozních problémů. Přehled o stavu systému poskytuje barevný přehledový displej, který disponuje i pro toho největšího laika lehce čitelnou grafikou. Pomocí napojení systému na Wi-Fi pak probíhá vzdálený monitoring s možností poskytnutí servisních a poradenských služeb bez nutnosti výjezdu servisního technika. ENERGETICKÁ ZÁKLADNA má univerzální použití od rekreačních chat a penzionů až po nejmodernější pasivní domy a skýtá svému uživateli pocit energetické nevázanosti, svobody a bezpečnosti.

Naše firma MISTR TOPIČ je tvůrcem celého systému a sama provádí i jeho instalace, včetně následného servisu. V současné době jsme schopni instalovat a poskytovat servis v okruhu cca 100 km od Mladé Boleslavi, ale na rozšíření naší působnosti právě pracujeme.

                                                                                                                         Vít Brodský, jednatel spol. MISTR TOPIČ s.r.o.

                                                                                                                                                                     www.mistr-topic.cz

Pin It on Pinterest