ENERGETICKÁ ZÁKLADNA je v současné době jednou z nejvyspělejších technologií, která kloubí exklusivní bytový doplněk s technickým zázemím domu v jeden výborně fungující celek bez přetápění interiéru. Umožňuje kombinaci i mnoha zdrojů a odběrů v jednom energetickém centru, kdy vše vzájemně funguje téměř v dokonalé symbióze. Velkou výhodou systému je modulová rozšiřitelnost. V tomto případě se jedná o ENERGETICKOU ZÁKLADNU, kde je instalován teplovodní krb HOXTER, tepelné čerpadlo NIBE, solární kolektory a jako záložní zdroj elektrokotel. Krb i tepelné čerpadlo jsou schopny fungovat každý samostatně, jako hlavní zdroj tepla nebo pracovat současně a vzájemně si pomáhat. Solární systém je integrován do takové části ENERGETICKÉ ZÁKLADNY, kde nekonkuruje jiným zdrojům a ani mu není jinými zdroji konkurováno. Tím je využíván jeho maximální potenciál ve dnech, kdy jsou sluneční podmínky alespoň trochu příznivé pro jeho provoz a solární systém tak takřka celoročně energeticky obohacuje tvorbu tepla v systému nebo ji ve slunečných letních dnech i ze 100 % zajistí. Tato ENERGETICKÁ ZÁKLADNA se stará o vytápění domu s tepelnou ztrátou cca 15 kW, o ohřev užitkové vody a vytápění bazénu o velikosti zhruba 50 m3. Takto stavěný systém je schopen zajistit vytápění i takto energeticky náročného domu téměř zcela z obnovitelných zdrojů s tím, že elektrokotel je pouhou zálohou pro případ nejvyšší nouze. Základní pilíř ENERGETICKÉ ZÁKLADNY tvoří jako vždy trojnožka – akumulační nádoba MISTR TOPIČ, regulační systém MISTR TOPIČ šitý doslova na míru a originální hydraulické zapojení. Proto je ENERGETICKÁ ZÁKLADNA MISTR TOPIČ v podstatě unikátním systémem. Hlavní je, že systém je stavěn tak, aby byl funkční a uživatel s ním neměl starosti. Dále, aby uživateli byly poskytovány všechny potřebné informace prostřednictvím přehledového displeje a systém fungoval samostatně s minimální potřebou uživatelských zásahů.

Pin It on Pinterest