Energetickou základnu jsme instalovali tentokráte v obci Žerčice. Hlavním zdrojem vytápění je v tomto případě na žádost investora krb HOXTER. Jako bivalentní zdroj je instalován elektrokotel integrovaný do akumulační nádrže. Energetická základna slouží pro vytápění i ohřev teplé užitkové vody a je připravena pro instalaci tepelného čerpadla.

Popřípadě lze modulově rozšiřovat i o jiné zdroje či spotřebiče. Instalace je velmi zvláštní v tom, že jsme již použili nový typ akumulační nádoby, která má všechny vývody řešené pouze z přední strany, a to dokonce i vč. odvzdušnění. Její velkou výhodou je možnost umístění do nízkých místností s využitím celé jejich stavební výšky. Dále díky tomu, že všechny vstupy a výstupy jsou „na očích“, není riziko nezjištěného úniku kapaliny z aku a její následné znehodnocení vlivem koroze, což je největší riziko v životnosti celého systému, které je tímto velmi efektivně eliminováno.

Pin It on Pinterest