Tato kachlová kamna jsme instalovali v Českém ráji do jedné místní malebné roubenky. Vzhledem k tomu, že investor používá roubenku, jako rekreační objekt a současně je potřeba řešit vytápění, byla použita tato kachlová kamna, jako hlavní zdroj vytápění. O distribuci tepla do horních dvou místností se stará ventilátor s rozvodem, kde si uživatel regulátorem otáček může ovládat množství tepla, které po chalupě rozvádí. Tento systém vytápění je pro tento typ objektu velmi výhodný, protože jako teplonosné médium se nepoužívá voda, ale vzduch, u kterého v případě poklesu teplot pod bod mrazu nehrozí zamrznutí.

Tato kamna jsou díky svému poměrně luxusnímu vzhledu, velmi příznivé ceně a jednoduchému způsobu distribuce tepla velmi výhodnou a vkusnou variantou vytápění pro rekreačně nebo nárazově využívané objekty.

Pin It on Pinterest