Jsme velmi rádi, že se s vámi můžeme podělit o nevšedním zážitek, kterým je „oživení“ takto pěkného topného systému – Energetické základny, kde jsme skrze jedno energetické centrum propojili dvě samostatné bytové jednotky. Každá z bytových jednotek disponuje jedním zdrojem na tuhá paliva (dřevo). Horní bytová jednotka má instalována teplovodní krbová kamna Espera od firmy Romotop. V dolní bytové jednotce pak zcela dominují zakázkově stavěná kachlová kamna s varnou plotnou, troubou na pečení a vyhřívaným ležením. Celá kamna jsou pak prolnuta tzv. absorbéry tepla, jejichž pomocí lze přebytkové teplo z různých částí kamen předávat do vody a ukládat do akumulační nádrže Energetické základny. Aby celé zařízení bylo pro uživatele dobře ovladatelné, jsou kamna opatřena na zakázku vyrobenou regulací od firmy Timpex. Jako součást Energetické základny je instalován i bivalentní zdroj, kterým je integrovaný elektrokotel. Zaslouží si podotknout, že tento kamnářský skvost v celé své kráse navrhoval a stavěl náš kamnář Martin.

O takto zajímavě rozvětvenou Energetickou základnu se stará nový typ regulace Mistr TOPIČ RMT3, která je schopna řídit více zdrojů na tuhá paliva v rámci jednoho energetického centra. Velkým bonusem i u takto složitého systému je fakt, že na uživatele jsou kladeny minimální nároky na jeho obsluhu, a tím je systém uživatelsky velmi přívětivý.

V příštím, tedy posledním díle se vámi rádi opět podělíme o nevšední zážitky, kdy vás necháme nahlédnout do hotového interiéru této velmi zajímavé realizace.

Pin It on Pinterest