Technická místnost s akumulační nádobou, instalovaným tepelným čerpadlem Acond a teplovodním krbem HOXTER. Kombinace ohřevu užitkové vody a topné vody z obou zdrojů, celé regulované pomocí nadřazené regulace Timpex, zajišťující řízené spalování a regulaci celého systému vč. ekvitermního řízení. Použito originální schéma zapojení Mistr TOPIČ.

Pin It on Pinterest