15.10.2019 jsme předali zákazníkovi Energetickou základnu, což je náš stěžejní produkt, který jsme si sami vyvinuli. Energetickou základnu jsme tentokráte neinstalovali v kombinaci s teplovodním krbem, ale v kombinaci s kotlem Benekov D26, který se vyznačuje jednou velkou odlišností od ostatních a to je váha paliva v topeništi, pomocí které se reguluje množství vzduchu pro hoření. Dále je instalován elektrický kotel přímo v nádrži a do systému je integrován i stávající plynový kotel. Energetická základně je připravena na instalaci tepelného čerpadla, fotovoltaické elektrárny či jiných zdrojů, nebo spotřebičů. Dále je systém z důvodu splnění kritérií pro získání dotace doplněn o druhou akumulační nádobu. Zákazník v tomto případě získal dotaci ve výši 107.500,- kč. 

Pin It on Pinterest