JAK SPRÁVNĚ VYBRAT KOMÍN PRO VÁŠ KRB

Řešíte otázku, jak má vypadat připravenost pro stavbu vašeho krbu? Řešíte tuto otázku včas a s dostatečným předstihem?

Velmi často se nám stává, že nás klienti navštěvují s žádostí o vypracování návrhu a nabídky na stavbu svého vysněného krbu ve fázi stavby, kdy již není zcela možné ovlivnit správné provedení stavební připravenosti. Mezi nejdůležitější věci, ve kterých se ale velmi často chybuje, patří komín a přívod vzduchu z exteriéru. Oba ty to prvky naprosto zásadním způsobem ovlivňují následnou instalaci krbu či kamen a velmi často jsou velmi svazujícím faktorem při výběru zdroje, na což v konečném důsledku doplácejí ti, kteří se z krbu mají nejvíce radovat - investoři.

Byly doby, kdy ve stavebnictví převládala tzv. univerzální stavební připravenost a pak se prostě něco vybralo. V současné době je třeba vždy, jako součást revizní zprávy provést výpočet spalinové cesty vč. spotřebiče a jeho zapojení. To znamená, že již při výběru kamen či krbu je nutné volit komín s ohledem na parametry krbu či kamen, která hodláte zakoupit. Nejčastěji se stává, že investor nechá postavit komín o průměru 200 mm a pak vybere krbová kamna, která mají hrdlo s výrazně menším průměrem kouřovodu, většinou 150 mm. V minulosti se to považovalo za „rezervu tahu“ a bylo to spíše do plusu. Dnes se ale často stává, že ve výpočtu revizním technikem po instalaci kamen nevychází tzv. rychlost spalin a nastává problém s vyhotovením revizní zprávy, která je nezbytná pro uvedení spotřebiče do provozu. Dokonce jsou i případy, že investor je kominíkem nucen vložkovat nově stavěný komín pouze proto, aby zmenšil jeho průměr, nedocházelo k expanzi spalin a snížení jejich rychlosti. Někdy se to jeví jako nesmysl, ale bohužel je to tak.

Další velmi důležitou věcí je přívod vzduchu. Je velmi často podceňován, nevhodně řešen nebo neřešen vůbec. Je třeba si uvědomit, že komín při svém provozu vysává vzduch ze spotřebiče, který stojí ve vzduchotěsném interiéru a takto vysátý vzduch je třeba nějak nahradit. Proto je nutné vzduch přivádět z exteriéru domu. V dnešní době jsou téměř všechny spotřebiče vybaveny pro přímé připojení přívodu vzduchu na zdroj a tím tvoří naprosto uzavřený funkční celek od přívodu vzduchu až po komínovou hlavu. Ve studených zimních dnech ale bývá poměrně často problém s podchlazováním kamen či krbu ve spodní části, kam je vzduch zvenčí přiváděn a někdy se dokonce na kamnech mohou tvořit i kondenzáty. Je to způsobeno přiváděním podchlazeného vzduchu do kovového pláště krbu, který stojí v teplém prostředí.

Pokud nás investor navštíví včas, třeba i ve fázi projekce svého domu, vždy se budeme snažit hledat vhodné řešení. A pokud to je technicky možné, doporučíme komín s integrovaným přívodem vzduchu. Vzduch je přiváděn z nadstřešní části domu, proudí podle izolace komínového průduchu a pak mírně předehřátý vstupuje do spotřebiče. V tomto provedení jsou pak všechny potřebné veličiny v rovnováze a nenastávají funkční problémy. Ale toto je třeba posuzovat včas a individuálně.

Pokud přemýšlíte o stavbě domu, kde součástí bude krb či krbová kamna, navštivte nás včas. Rádi se vám budeme věnovat a pomůžeme vám vyvarovat se často i fatálním chybám.

Vít Brodský

Jednatel spol. MISTR TOPIČ s.r.o.