Realizace

Níže najdete všechny naše reference, můžete je filtrovat kliknutím na odkazy vlevo (na malých obrazovkách v hlavním menu).

Energetická základna MT9

Jedná se o kombinaci tepelného čerpadla NIBE F2120 – 16, teplovodního krbu HOXTER HAKA 63/51 Wi, integrovaného elektrokotle a přidaného bojleru z důvodu větší spotřeby TUV. O dopravu topné vody do RD se starají dvě čerpadlové skupiny GIACOMINI – 1.NP a 2.NP. Řízení a monitoring zajišťuje regulace MISTR TOPIČ. V době focení krb nebyl zcela dokončen. Energetická základna má volné kapacity pro jiné zdroje.

Energetická základna MT3

Je kombinací teplovodního krbu HOXTER HAKA 63/51Wi a elektrokotle integrovaného do akumulační nádrže MT800GM. Současně je provedena kompletní instalace vnitřní části tepelného čerpadla s přípravou pro venkovní jednotku. Celá energetická základna je instalována do technické místnosti o velikosti cca 2 m2. Všemi zdroji je plnohodnotně ohřívána voda pro topení i TUV. O rozvod tepla se starají dvě čerpadlové skupiny GIACOMINI – 1.NP + 2.NP. Funkce celého systému je velmi přehledně zobrazována regulací MISTR TOPIČ. Energetická základna má volné kapacity pro modulové připojení dalších zdrojů.

Energetická základna MT5

Tato realizace je příkladnou ukázkou toho, do jak malého prostoru se dá instalovat i takto poměrně rozvinutá energetická základna. Jedná se o kombinaci teplovodního krbu HOXTER HAKA 63/51Wi, tepelného čerpadla Samsung o výkonu 9 kW + integrovaný elektrokotel. Dále je instalována i příprava pro fotovoltaickou elektrárnu. Celá technická část vč. akumulační nádoby MT800GM je instalována ve vestavěné skříni na chodbě přímo za zády krbu. Systém všemi zdroji dokáže plnohodnotně  ohřívat vodu pro topení i TUV. Energetické základna má volné kapacity pro modulové připojení dalších zdrojů.

Energetická základna MT3 + Solar

Tato realizace je kombinací teplovodního krbu HOXTER HAKA 63/51 Wi, elektrokotle integrovaného do akumulační nádrže a solárního systému. Všechny zdroje jsou efektivně spojeny akumulační nádobou MT1000GM a dokáží topit do topného systému a ohřívat TUV. Systém je instalován do rodinného domu, kde zhruba polovina objektu bude sloužit jako hotel a wellness pro psi. Z těchto důvodů je systém rozdělen do dvou topných větví. Energetická základna má volné kapacity pro připojení dalších zdrojů. V tomto domě naše firma realizovala i kompletní systém podlahového vytápění Giacomini + radiátory, takže dodávala vytápění jako celek.

Energetická základna MT9

Jedná se o kombinaci teplovodního krbu HOXTER HAKA 63/51Wi, tepelného čerpadla NIBE F2040-16 + integrovaný elektrokotel. Systém je instalován v rodinném domě se třemi patry, dělených do dvou bytových jednotek. Z tohoto důvodu je systém rozdělen do dvou samostatných topných okruhů. Vše je velmi sofistikovaně propojeno díky multifunkční akumulační nádrži MT1000GM. Z důvodu předpokladu spotřeby většího množství TUV je v systému integrován bojler o objemu 300l. Tato instalace je zvláštní tím, že tepelné čerpadlo je instalováno na střeše domu.  Systém všemi zdroji dokáže plnohodnotně  ohřívat vodu pro topení i TUV. Energetická základna má volné kapacity pro další zdroje. V tomto domě naše firma realizovala i kompletní systém podlahového vytápění Giacomini + radiátory, takže dodávala vytápění jako celek.

Energetická základna MT3

Je kombinací teplovodního krbu HOXTER HAKA 63/51Wi a integrovaného elektrokotle v akumulační nádobě MT800GM. Celý systém plnohodnotně ohřívá vodu pro topení i TUV. Energetická základna má volné kapacity pro modulové připojení dalších zdrojů. V tomto domě naše firma realizovala i kompletní systém podlahového vytápění Giacomini + radiátory, takže dodávala vytápění jako celek.

Energetická základna MT9

Jedná se o rozšířenou variantu schématu zapojení MT9, spojující nově dostavěnou část RD a původní zástavbu. Jsou zde kombinovány dva teplovodní krby, jeden v původní zástavbě - bez fotodokumentace, druhý krb Hoxter HAKA 63/51WI - viz. 3D vizualizace (v době focení nebyl interiér hotov), tepelné čerpadlo NIBE F2120-20 + elektrokotel a plynový kotel v původní zástavbě. O rozvod tepla se starají tři čerpadlové skupiny - 1x původní zastavba, 2x nový RD (1.NP + 2.NP)

Všechny tyto zdroje a odběry jsou efektivně propojeny pomocí akumulační nádrže MT1000GM, která plnohodnotně všemi zdroji ohřívá vodu pro topení i TUV. Vzhledem k předpokládané velké spotřebě TUV je systém doplněn o 400 litrový bojler. Energetická základna má volné kapacity pro modulové připojení dalších zdrojů.

Vytápění výrobních hal

Vytápění výrobních hal firmy TOP GRANITE s.r.o.. Jedná se o výtápění výrobních hal pomocí tepelného čerpadla o výkonu cca 80kW a rozvod tepla pomocí stávající VZT v kombinaci se stávajícím kotlem na LTO.

Krbová kachlová kamna Hein Baracca 7

Původně jsme chtěli v naší 200 let staré roubence „jen“ vyvložkovat komín. To nás přivedlo k Romanu Lašákovi z firmy KOMÍNY MB. Díky němu máme nejen nový komín ale také kontakt na firmu KRBY B+B. Už léta jsme snili o kachlových kamnech, ale i o rozvodu teplého vzduchu po celé chalupě. Obojí dnes díky Vaší společnosti máme. Našli jsme něco, co už se dnes málokdy vidí (a po mnoha zkušenostech s podnikateli a řemeslníky opravdu můžeme porovnávat). Vše probíhalo na profesionální a přitom velmi osobní úrovni. Ivo a Vít Brodští nás zasvětili do problematiky krbových kamen, výběru kvalitní vložky i toho, jaké jsou možnosti zužitkování teplého vzduchu. Všechny naše sny byly díky nim splněny – máme kachlová kamna, jaká jsme si přáli, a ještě navíc teplo v celém domě. Letošní zima celý systém prověřila, a tak můžeme s klidem říci, že se podařilo, pánové! Vaši řemeslníci pracovali nadstandardně, vše proběhlo hladce a bez problémů, jak říkáme, nasadili jste laťku hodně vysoko! Vaši firmu můžeme všem ostatním s klidným svědomím doporučit, protože víme, že se o nové klienty postaráte tak dokonale, jako vloni o nás. Ještě jednou díky – a jdeme přiložit! Aleš Cibulka a Michal Jagelka 

Realizace dle 3D vizualizace

Součástí našich služeb, je mimo jíné i 3D vizualizace krbu, dle představ a požadavků zákazníka. 

Krbová vložka Hoxter ECKA 90/40/40h - výsuvná

Automatický kotel Benekov C26 premium

Instalace automatického kotle Benekov C26 premium s jednotkou Siemens Premium, která dosponuje modulací výkonu a ekvitermní regulací. Díky této regulaci kotel uspoří palivo a nepřetápí interiér RD. Jedná se o komfotní vytápění, kde kotelnu navštívíte jednou za cca 3-4 dny.

Automatický kotel Benekoc C15 economix

Instalace automatického kotle Benekov C15 econonix vč. akumulační nádrže. Úsporné komfortní vytápění s nutností navštívit kotelnu jednou za 3-4 dny.​

Podlahové topení Giacomini

Montáž podlahového topení Giacomini s přípravou pro instalaci tepelného čerpadla Nibe.

 

Automatický kotel Benekov C 27 Premium

Instalace automatického kotle Benekov C 27 Premium, který je v 5. emisní třídě a splňuje přísné podmínky eco desing.

Teplovodní krb Hoxter s akumulační nádrží

Teplovodní krb Hoxter s akumulační nádobou, kam je zapojen společně s plynovým kotlem Brötje. Oba zdroje spolu díky originálnímu zapojení Mistr topič velmi dobře spolupracují a jsou schopny v případě výpadku jednoho, tak každý z nich zastat samostatně funkci hlavního zdroje pro vytápění i ohřev TUV. O celý systém se stará nadřazená regulace TIMPEX, která na barevném displeji přehledně zobrazuje aktuální stav systému, řídí spalování a umožňuje provádět uživatelská nastavení.      

Kombinace teplovodního krbu, tepelného čerpadla a stávajícího plynového kotle

Kombinace teplovodního krbu, tepelného čerpadla a stávajícího plynového kotle. Zdroje jsou řazeny tak, aby byl využíván potenciál vždy toho provozně nejlevnějšího zdroje. Pokud se topí v krbu, jsou ostatní zdroje odstaveny, popřípadě dotahují potřebný rozdíl. Pokud je krb mimo provoz, primárně topí tepelné čerpadlo a plynový kotel slouží jako bivalentní / záložní / zdroj. Při provozu krbu má uživatel přehled o topném systému a nabití akumulační nádrže díky jednoduché regulaci zobrazující hodnoty na přehledném displeji. Všechny zdroje mohou sloužit i samostatně a to jak pro topení, tak ohřev TUV. Celá kombinace je velmi dobře funkční díky originálnímu zapojení Mistr topič.

Peletová kamna

Peletová kamna umístěné ve dřevostavbě. Díky plně automatickému provozu a schopnosti samozapalování, jsou schopny zastávat roli velmi významného zdroje tepla.   

Teplovodní krb BefHome s akumulačnmí nádrží

Teplovoní krb s akumulační nádrží, kde druhým zdrojem tepla je elektrokotel integrovaný v akumulační nádobě. Systém je umístěn v dřevostavbě, takže díky nízké tepelné ztrátě domu, je systém z natopené akumulační nádoby z večerního topení v krbu, schopen pokrýt i celý druhý den potřebou tepla pro vytápění i ohřev TUV a to bez zásahu elektrokotle.

Tepelné čeropadlo NIBE 2040 s vnitřní jednotkou VVM 320

Instalace tepelného čerpadla NIBE 2040 s vnitřní jednotkou VVM 320 zajišťují kompletní regulaci TČ, vytápění domu, ohřevu TUV a s rozšiřovacím modulem pro ohřev bazénové vody a exkluzivní krbová kamna Storch.

Tepelné čerpadlo Nordline 19,5 kw

Instalace tepelného čerpadla Nordline 19,5, kw do staršího domku s ukumulační nádobou a ohřevem teplé užitkové vody.

Teplovodní krb Hoxter s akumulační nádrží

Instalace teplovodního krbu Hoxter s akumulační nádrží, kde druhým zdrojem tepla je původní plynový kotel. Díky originálnímu zapojení Mistr topič, spolu oba zdroje velmi dobře spolupracují a v případě výpadku jednoho z nich, jsou připraveni každý samostatně zastat funkci hlavního zdroje vytápění i ohřevu TUV. O celý systém se stará nadřazená regulace TIMPEX, která na barevném displeji přehledně zobrazuje aktuální stav celého systému, řídí spalování a umožňuje provádět uživatelská nastavení.

Tepelné čerpadlo Acond

Instalace tepelného čerpadla Acond - split, do staršího rodinného domku, kde byl naším projektantem prověřen teplotní spád topné soustavy a proveden výpočet tepelných ztrát. Na základě toho pak byl proveden výběr TČ tak, aby nebylo nutné provádět jiné stavební úpravy vč. úpravy topného systému. Jako bivalentní zdroj slouží stávající plynový kotel.

Automatický kotel Benekov C 26 Premium

Instalace automatického kotle Benekov C 26 Premium do staršího domu. Kotel vytápí celý dům a ohřívá užitkovou vodu.

Teplovodní krb Aquador s akumulační nádrží a TČ Nordline

Instalace teplovodního krbu s akumulační nádrží a tepelným čerpadlem. Oba zdroje spolu díky systému propojení Mistr Topič a regulovanému nabíjení akumulační nádrže velmi dobře spolupracují. Technická místnost fotografována v rozestavěnosti.

Tepelné čerpadlo Acond 8 H2

Instalace tepelného čerpadla Acond 8 H2 do nízkoenergetické stavby. V tomto případě celoroční náklady na spotřebu elektrické energie pro vytápění i ohřev TUV vč. spotřeby elektrické energie pro domácnost jen lehce přesáhly hranici 20tis.Kč

Tepelné čerpadlo Nordline

Instalace tepelného čerpadla Nordline, které zajišťuje vytápění a ohřev užitkové vody ve starším domku. Před instalací bylo nutné spočítat tepelné ztráty objektu vč. teplotního spádu topné soustavy.

Instalace tepelného čerpadla Acond 14 G2

Montáž tepelného čerpadla Acond 14 G2 s vnitřní nádrží pro ohřev TUV do staršího rodinného domku. Před instalací bylo nutné provést výpočet tepelných ztrát a teplotního spádu topné soustavy.

Automatický kotel Benekov

Montáž automatického kotle Benekov C 26 Premium do starého rodinného domku, kde se do té doby vytápělo propan-butanem. Výměnou zdroje tepla došlo ke snížení nákladů o 75%

Technická místnost pro tepelné čerpadlo Nordline

Technická místnost pro tepelné čerpadlo Nordline 9,5kW, s ohřevem užitkové vody + přípravou pro ohřev bazénové vody.

Podlahové topení Giacomini

Montáž podlahového topení Giacomini s přípravou pro instalaci tepelného čerpadla Nibe

Teplovodní krb Hoxter s akumulační nádrží

Teplovodní krb Hoxter s akumulační nádží v kombinaci s plynovým kotlem. Zdroje spolu velmi dobře spolupracují při vytápění i ohřevu užitkové vody. Díky originálnímu systému Mistr Topič a regulovanému nabíjení akumulační nádoby

Tepelné čerpadlo Nordline s akumulační nádrží

Tepelné čerpadlo Nordline s aplikací technické místnosti do velmi stísněného prostoru. Výsledkem je velmi čisté zpracování topného systému do stávající stavby.

Výměna starého uhelného kotle za nový automatický kotel

Výměna starého uhelného kotle za nový automatický kotel na uhlí Cosmotherm U 35. Pro odtah spalin slouží nový nerezový komín. 

Technická místnost

Technická místnost pro tepelné čerpadlo Acond se třemi topnými větvemi. Foceno v rozestavěnosti.

Instalace tepelného čerpadla NORDline

Instalace tepelného čerpadla NORDline 9,5 kW

Instalace tepelného čerpadla NIBE

Instalace tepelného čerpadla NIBE 2300 s přípravou pro připojení teplovodního krbu

Technická místnost

Technická místnost s akumulační nádobou, kam topí ze strany jedné teplovodní krb a ze strany druhé tepelné čerpadlo Acond. Oba zdroje topí do topné i užitkové vody. Zdroje spolu velmi dobře spolupracují díky originálnímu schematu zapojení MISTR TOPIČ.

Technická místnost

Technická místnost pro plynový kotel, tepelné čerpadlo a teplovodní krb s akumulační nádobou. Instalováno celkem 5 topných okruhů. Všechny zdroje spolu velmi dobře spolupracují díky originálnímu zapojení podle schématu MISTR TOPIČ.

Kombinace tepelných zdrojů

Kombinace tepelného čerpadla, exkluzivního teplovodního krbu, solárního systému a dvou akumulačních nádrží zapojených do série. Sekundární akumulační nádoba je vyhrazena pouze pro energii z krbu. V případě, že se v krbu netopí, zůstává tato akumulační nádoba mimo topný systém. Celé řízeno nadřazenou regulací Firecontrols. Všechny zdroje spolu velmi dobře spolupracují díky originálnímu schématu zapojení MISTR TOPIČ.

Výměna kotle Benekov

Automatický kotel na uhlí Benekov C 25 Economix instalovaný výměnou za původní uhelný kotel

Kombinace tepelných zdrojů – Benekov

Kombinace automatického kotle Benekov C 25 Economix, akumulační nádrže a teplovodních krbových kamen. Zdroje spolu velmi dobře spolupracují díky originálnímu zapojení MISTR TOPIČ. Stavba focena v rozpracovanosti.

Kombinace tepelných zdrojů – Hoxter

Kombinace teplovodního krbu Hoxter, tepelného čerpadla, akumulační nádoby a ohřevu užitkové vody z obou zdrojů. Celé řízeno nadřazenou regulací Firecontrols, která zajišťuje řízené spalování a regulaci celého systému. Zdroje spolu velmi dobře spolupracují díky originálnímu schématu zapojení MISTR TOPIČ.

Instalace ventilačního tepelného čerpadla Nibe F 750

Ventilační tepelné čerpadlo NIBE F 750 s ventilačním modulem SAM 40. Tento systém je úžasnou kombinací tepelného čerpadla bez venkovní jednotky a plnohodnotného rovnotlakého systému rekuperace. Hodí se výhradně do domů s nízkou tepelnou ztrátou, kde pak převádí přebytečnou energii z běžných spotřebičů / pračka, sušička, vaření, krbová kamna atd… / pomocí TČ do vody a akumulační nádoby, odkud se energie čerpá do podlahového vytápění a ohřevu TUV. V případě potřeby, je tato energie kombinována s energií z venkovního vzduchu, nebo půdního prostoru. Oproti běžné rekuperaci, kde dochází ke ztrátám, tento systém do venkovního prostředí odvádí vzduch výrazně chladnější, než nasává. Vzduch je pak vychlazený na teplotu až okolo mínus 15 °C. V interiéru jsou pak nainstalována exkluzivní krbová kamna Storch.

 

 

Kombinace tepelných zdrojů

Technická místnost s akumulační nádobou, instalovaným tepelným čerpadlem Acond a teplovodním krbem Hoxter. Kombinace ohřevu užitkové vody a topné vody z obou zdrojů, celé regulované pomocí nadřazené regulace Timpex, zajišťující řízené spalování a regulaci celého systému vč. ekvitermního řízení. Použito originální schéma zapojení MISTR TOPIČ.

Instalace plynového kotle

Instalace plynového kondenzačního kotle Brötje s ohřevem užitkové vody

Průhledová krbová vložka Spartherm

Průhledová krbová vložka Spartherm v obkladu z Travertinu. Pro odtah spalin slouží lehký nerezový komín.

Vestavba teplovodní krbové vložky Hoxter

Vestavba teplovodní krbové vložky Hoxter do stávajícího krbu, doinstalovaná akumulační nádoba a nadřazená regulace pro řízené spalování a ekvitermní řízení teploty topné vody. Použito originální schéma zapojení MISTR TOPIČ. Stavba fotografována v rozestavěnosti.

Technická místnost

Technická místnost s akumulační nádobou, kam topí z jedné strany tepelné čerpadlo a ze strany druhé teplovodní krbová vložka. Oba zdroje jsou vzájemně velmi dobře regulovány, takže spolu efektivně spolupracují. Instalovány jsou dva topné okruhy s ekvitermním řízením. Při instalaci použito originální schéma zapojení MISTR TOPIČ.

Instalace kotle Ferroli s možností ovládání pomocí GSM modulu

Kotel Ferroli na pelety instalovaný v Krkonoších v rekreačním objektu s možností ovládání zapalování pomocí GSM modulu. Celý systém pak zajišťuje tepelnou pohodu již při příjezdu na chalupu. Vymrzlé stavení po příjezdu je již minulostí. Instalace je focena v rozpracovanosti.

Automatický kotel na uhlí Benekov

Automatický kotel na uhlí Benekov C 25 Economix v rozpracovanosti