Naše reference v oblasti energetických základen

Energetická základna MT9

Jedná se o kombinaci tepelného čerpadla NIBE F2120 – 16, teplovodního krbu HOXTER HAKA 63/51 Wi, integrovaného elektrokotle a přidaného bojleru z důvodu větší spotřeby TUV. O dopravu topné vody do RD se starají dvě čerpadlové skupiny GIACOMINI – 1.NP a 2.NP. Řízení a monitoring zajišťuje regulace MISTR TOPIČ. V době focení krb nebyl zcela dokončen. Energetická základna má volné kapacity pro jiné zdroje.

Energetická základna MT3

Je kombinací teplovodního krbu HOXTER HAKA 63/51Wi a elektrokotle integrovaného do akumulační nádrže MT800GM. Současně je provedena kompletní instalace vnitřní části tepelného čerpadla s přípravou pro venkovní jednotku. Celá energetická základna je instalována do technické místnosti o velikosti cca 2 m2. Všemi zdroji je plnohodnotně ohřívána voda pro topení i TUV. O rozvod tepla se starají dvě čerpadlové skupiny GIACOMINI – 1.NP + 2.NP. Funkce celého systému je velmi přehledně zobrazována regulací MISTR TOPIČ. Energetická základna má volné kapacity pro modulové připojení dalších zdrojů.

Energetická základna MT5

Tato realizace je příkladnou ukázkou toho, do jak malého prostoru se dá instalovat i takto poměrně rozvinutá energetická základna. Jedná se o kombinaci teplovodního krbu HOXTER HAKA 63/51Wi, tepelného čerpadla Samsung o výkonu 9 kW + integrovaný elektrokotel. Dále je instalována i příprava pro fotovoltaickou elektrárnu. Celá technická část vč. akumulační nádoby MT800GM je instalována ve vestavěné skříni na chodbě přímo za zády krbu. Systém všemi zdroji dokáže plnohodnotně  ohřívat vodu pro topení i TUV. Energetické základna má volné kapacity pro modulové připojení dalších zdrojů.

Energetická základna MT3 + Solar

Tato realizace je kombinací teplovodního krbu HOXTER HAKA 63/51 Wi, elektrokotle integrovaného do akumulační nádrže a solárního systému. Všechny zdroje jsou efektivně spojeny akumulační nádobou MT1000GM a dokáží topit do topného systému a ohřívat TUV. Systém je instalován do rodinného domu, kde zhruba polovina objektu bude sloužit jako hotel a wellness pro psi. Z těchto důvodů je systém rozdělen do dvou topných větví. Energetická základna má volné kapacity pro připojení dalších zdrojů. V tomto domě naše firma realizovala i kompletní systém podlahového vytápění Giacomini + radiátory, takže dodávala vytápění jako celek.

Energetická základna MT9

Jedná se o kombinaci teplovodního krbu HOXTER HAKA 63/51Wi, tepelného čerpadla NIBE F2040-16 + integrovaný elektrokotel. Systém je instalován v rodinném domě se třemi patry, dělených do dvou bytových jednotek. Z tohoto důvodu je systém rozdělen do dvou samostatných topných okruhů. Vše je velmi sofistikovaně propojeno díky multifunkční akumulační nádrži MT1000GM. Z důvodu předpokladu spotřeby většího množství TUV je v systému integrován bojler o objemu 300l. Tato instalace je zvláštní tím, že tepelné čerpadlo je instalováno na střeše domu.  Systém všemi zdroji dokáže plnohodnotně  ohřívat vodu pro topení i TUV. Energetická základna má volné kapacity pro další zdroje. V tomto domě naše firma realizovala i kompletní systém podlahového vytápění Giacomini + radiátory, takže dodávala vytápění jako celek.

Energetická základna MT3

Je kombinací teplovodního krbu HOXTER HAKA 63/51Wi a integrovaného elektrokotle v akumulační nádobě MT800GM. Celý systém plnohodnotně ohřívá vodu pro topení i TUV. Energetická základna má volné kapacity pro modulové připojení dalších zdrojů. V tomto domě naše firma realizovala i kompletní systém podlahového vytápění Giacomini + radiátory, takže dodávala vytápění jako celek.

Energetická základna MT9

Jedná se o rozšířenou variantu schématu zapojení MT9, spojující nově dostavěnou část RD a původní zástavbu. Jsou zde kombinovány dva teplovodní krby, jeden v původní zástavbě - bez fotodokumentace, druhý krb Hoxter HAKA 63/51WI - viz. 3D vizualizace (v době focení nebyl interiér hotov), tepelné čerpadlo NIBE F2120-20 + elektrokotel a plynový kotel v původní zástavbě. O rozvod tepla se starají tři čerpadlové skupiny - 1x původní zastavba, 2x nový RD (1.NP + 2.NP)

Všechny tyto zdroje a odběry jsou efektivně propojeny pomocí akumulační nádrže MT1000GM, která plnohodnotně všemi zdroji ohřívá vodu pro topení i TUV. Vzhledem k předpokládané velké spotřebě TUV je systém doplněn o 400 litrový bojler. Energetická základna má volné kapacity pro modulové připojení dalších zdrojů.