Kontroly kotlů

Informace o kontrolách

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

Reálně to znamená, že do konce roku 2016 si budou muset domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, kterým vytápějí svůj dům. Od roku 2017 totiž po nich mohou obecní úřady chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta až 20.000 Kč.

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Provozovatelům kotlů proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby na kontroly kotlů. Nebo rovněž můžete navštívit stránky daného výrobce, kde můžete také najít seznam proškolených osob.

Jak se na kontrolu připravit

Při kontrole kotle jde o posouzení stavu kotle, kouřovodu, zapojení kotle a topného systému. Proto je nutné před kontrolou kotel řádně vyčistit. Pokud by jste při čištění zjistili že je potřeba některé poškozené díly (např. rošt, šamot, těsnění, regulační prvky atp.) vyměnit, dejte to vědět technikovi, aby Vám tento díl objednal, zároveň přivezl a vyměnil pokud to bude možné.

Kontrola kotle probíhá ve studeném stavu, kdy při odkontrolování všech prvků dojde k zatopení před technikem a překontrolování funkčnosti kotle. Proto prosím mějte připraveno dostatečné množství předepsaného paliva (uhlí, peletky atp.), které je uvedeno na výrobním štítku kotle.

Při kontrole kotle nezapomeňte předložit záruční list (je-li) a návod k obsluze kotle

Po kontole kotle Vám bude vystaven "Doklad o kontrole technického stavu stacionárního spalovacího zdroje ..." dle zákona č. 201/2012 Sb. + příjmový doklad o úhradě ceny za provedenou kontrolu kotle.

Jaké kotle kontrolujeme

V současné době provádíme kontroly kotlů, krbových vložek a kamen od těchto výrobců:

 

        

 

Ceník kontroly kotlů

Cena za provedenou kontrolu se řídí ceníkem + dopravní náklady. Cena za kontrolu stacionárního zdroje je 1.200,-Kč vč. DPH + dopravní náklady 5,-Kč/km vč. DPH. V ceně není zahrnuto případné čištění kotle či výměna náhradních vadných dílů.