Instalace tepelného čerpadla NIBE

Instalace tepelného čerpadla NIBE

Jedna z dalších mnoha zakázek byla realizována v obci Velké Všelisy. Zde bylo instalováno tepelné čerpadlo vzduch/voda, NIBE F2120 -16 s ohřevem teplé užitkové vody ve vnitřní jednotce VVM320. Jedná se o tepelné čerpadlo systému vzduch-voda s hodnoutou SCOP vyšší než...

Pin It on Pinterest