Tato instalace tepelného čerpadla NIBE F2120-16 proběhla do stávajícího domu stavěného před cca 40 lety v obci Ctiměřice. Na základě výpočtu našeho projektanta byl stanoven požadovaný výkon tepelného čerpadla a následně proveden posudek otopné soustavy pro zjištění vhodnosti zvoleného zdroje. Tepelné čerpadlo se stará o vytápění a ohřev užitkové vody. Jde o tzv. rozdělenou variantu, kdy je použita samostatná akumulační nádoba a nádoba na ohřev užitkové vody. Tato varianta je vhodná například pro případ vyšší spotřeby užitkové vody.

Pin It on Pinterest