Velmi zajímavá instalace tepelného čerpadla NIBE, kde jsme prováděli doinstalaci tepelného čerpadla do stávajícího topného systému s akumulační nádobou a solárním systémem. Zákazník měl zde velmi úhledně zpracovanou stávající „kotelnu“ a my jsme se vynasnažili, aby námi doinstalovaná část co nejvíce korespondovala s tou stávající. Myslíme si, že dílo se povedlo. 😊

Pin It on Pinterest